A A A

REMONT DROGI W PIOTROWIE

 WYREMONTUJEMY DROGĘ W PIOTROWIE

Zastępca Burmistrza Rafał Kubacki podpisał umowę z firmą Usługi Transportowe Adam Chlechowicz na remont drogi gminnej wraz ze zjazdami w Piotrowie.

Zakres zadania:

  • roboty pomiarowe,
  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni z bruku kamiennego,
  • wykonanie nawierzchni zjazdów bitumicznych,
  • wykonanie poboczy z kruszywa.

Nadzór inwestorski - TRASA Mirosław Klotzke.

Koszt inwestycji to 73 800,00 zł

Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego.

Prace potrwają do końca sierpnia br.

Budujemy dla Was laugh

Fot. K.Falk