A A A

REMONT CHODNIKÓW W KMIECINIE

Trwa II etap przebudowy chodników na ul.Łąkowej w Kmiecinie. Inwestycja obejmuję przebudowę istniejących odcinków oraz budowę nowych. Całość zostanie wykonana z kostki betonowej. Wykonawcą prac jest firma PPH Mariola i Janusz Szalczewscy. 
Budujemy dla Was. 

Fot. Krystian Falk, Kamil Dyl