A A A

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

INFORMACJA O REKRUTACJI

  1. Dnia 11 lutego 2020 roku rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych.
  2. Dnia 04 maja 2020 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański do I klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Lp.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2.

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowane od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka
w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)

od 03.02.2020 r.
do 10.02.2020 r.

-

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.02.2020 r.
do 03.03.2020 r.

do godz. 15:00

od 03.08.2020 r.

do 07.08.2020 r.

(do godz. 15:00)

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2020 r.
do 09.03.2020 r.

do 14.08.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10.03.2020 r.

 

do 17.08.2020 r.

6.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

do 17.03.2020 r.
do godz. 15:00

do 21.08.2020 r.
do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20.03.2020 r.

do 24.08.2020 r.

 

 

Lp.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.

(do godz. 15:00)

od 03.08.2020 r.

do 07.08.2020 r.

(do godz. 15:00)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

do 05.06.2020 r.

do 14.08.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych*.

do 08.06.2020 r.

do 17.08.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.06.2020 r.

do godz. 15:00

do 21.08.2020 r.
do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 16.06.2020 r.

do 24.08.2020 r.