A A A

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

Przygotowaliśmy Raport o Stanie Gminy za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu.

W przejrzysty sposób dowiedzą się Państwo m.ni. o:

  • stanie finansów gminy,
  • realizacji budżetu w 2019 roku,
  • zrealizowanych inwestycjach,
  • programach wsparcia,
     
  • działalności w zakresie kultury, sportu, rekreacji, gospodarce mieszkaniowej, ochronie środowiska, czy bezpieczeństwa.

 

RAPORT O STANIE GMINY  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy.

Osoby, które chciałyby zabrać głos, mogą przesłać pytania na adres urzad@miastonowydwor.pl (mail musi zawierać także 20 podpisów mieszkańców - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym). 

Pytania muszą odnosić się wyłącznie do zawartości Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok, dlatego zostaną zweryfikowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i po pozytywnym zaakceptowaniu, Przewodniczący wyczyta je podczas debaty.

Zgłoszeń należy dokonać do 27 maja (środa) 2020 roku do godz. 16.00 na adres urzad@miastonowydwor.pl

Termin sesji ustalono na dzień 29 maja 2020 roku na godz. 10.00 

W związku ze stanem epidemii w Polsce, Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na żywo poprzez gminne media społecznościowe.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.