A A A

PRZYPOMINAMY O ZAMKNIĘCIU KASY W URZĘDZIE MIEJSKIM - PRZECZYTAJ

PRZYPOMINAMY O ZAMKNIĘCIU KASY W URZĘDZIE MIEJSKIM - PRZECZYTAJ

Od 1 stycznia 2019 obsługę kasową w imieniu Gminy realizuje Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim W budynku filii przy ul. Warszawskiej 2C (przy rondzie Starosty Piórkowskiego).

Opłat za czynsz mieszkaniowy można dokonywać
na konto nr: 53 8306 0003 0000 8006 2000 0300
Wpłaty z tytułu podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami można dokonywać na konta indywidualne.
Pozostałe opłaty można dokonywać na konto dochodów Gminy nr:
26 8306 0003 0000 8006 2000 0010

Dodatkowe informacje w sprawie opłat oraz numerów kont indywidualnych można uzyskać pod nr telefonów:
55 625 77 85 - podatki i opłaty - pok. nr 13
55 625 77 86 - odpady komunalne - pok. nr 14
55 625 77 81 - czynsze mieszkaniowe - pok. nr 11