A A A

PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:

 

Część 1 – Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:

 1. Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Nowym Dworze Gdańskim

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

 • roboty przygotowawcze,
 • budowa nawierzchni jezdni ze starobruku,
 • budowa miejsc postojowych ze starobruku,
 • budowa chodników ze starobruku,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód deszczowych (osadnik-separator) oraz wylotem do rzeki Tuga,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,
 1. Remont nawierzchni ul. Wąskiej

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • wykonanie prac porządkowych,
 • wykonanie oznakowania,
 • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,
 1. Remont podwórka wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi działki nr 462, 463, 468,424

Zakres robót obejmuje wykonanie etapu I - utwardzenia nawierzchni drogi:

 • roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z trylinki,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • montaż krawężników,
 • regulacja wysokościowa studzienek,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
 • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,

 

Część 2 – Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:

 1. Remont ciągu komunikacyjnego ul. Przechodniej

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

 • roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • pozostałych, zawartych w dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,
 1. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Obrońców Westerplatte

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
 • budowa ciągu pieszego z kostki betonowej,
 • przebudowa wjazdów
 • wykonanie prac porządkowych,
 • pozostałych, zawartych w dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,
 1. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wejhera

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

 • roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów,
 • wymiana utwardzenia ciągu pieszego gr. 6cm, starobruk przy ul. Wejhera oraz montaż 8 słupków odblaskowych,
 • utwardzenie terenu kostką betonową gr.8cm - wjazdy,
 • pozostałych, zawartych w dokumentacji projektowej,
 • innych wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii, decyzji,

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w sekretariacie (pokój nr 19) do dnia 30 sierpnia 2017 roku do godz. 11:00

Szczegóły na  BIP