A A A

PRZETARG NA PRACE REWITALIZACYJNE

Przetarg na wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:

Zadanie 1 – Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Zadanie 2 – Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie „Zaprojektuj
i Wybuduj”.

Zadanie 3 – Prace remontowe na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki
w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) oraz stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy mennonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański (wraz z Cmentarzem Mennonickim w Stawcu) w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat).

Więcej na http://www.bip.miastonowydwor.pl/?app=przetargi

Przetarg na wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:

Zadanie 1 – Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim 
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Zadanie 2 – Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie „Zaprojektuj 
i Wybuduj”.

Zadanie 3 – Prace remontowe na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki 
w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) oraz stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy mennonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański (wraz z Cmentarzem Mennonickim w Stawcu) w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat).