A A A

PRZETARG NA BUDOWĘ WĘZŁA INTEGRACYJNEGO

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg na Budowę węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański
wraz z trasami dojazdowymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:

 

Część I – Odcinek o długości całkowitej ok. 999m. Początek odcinka za rondem Kłonieckiego w stronę przedsiębiorstwa Secespol, wzdłuż ul. Warszawskiej. Przewidziano do wykonania ciąg rowerowy oraz ciąg pieszy. Ciąg rowerowy  z betonu asfaltowego koloru czerwonego, ciąg pieszy z kostki betonowej koloru szarego. Należy również wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Do zaprojektowania i wykonania przewidziano także przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Warszawską , jak również przejście dla pieszych w okolicy marketu Lidl.

 

Część II – odcinek  o długości całkowitej ok. 792m. Początek odcinka na ul. Drzymały w połączeniu z ul. Morską. Od strony bazy PKS  wykonany ma zostać ciąg pieszy z kostki betonowej.  Za bazą PKS trasę należy kontynuować jako ciąg pieszy z kostki betonowej oraz ciąg rowerowy z masy bitumicznej koloru czerwonego. Przed skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej należy wykonać przejście przez ulicę, łącząc odcinki po obu stronach ul. Drzymały. Na wysokości ul. Reja przebudowie należy poddać istniejący parking oraz dokonać rozbiórki pierwszego garażu. Trasę rowerową należy następnie zlokalizować wzdłuż ul. Chrobrego, po czym przez istniejący most nad rzeką Tuga. Na moście należy wykonać nawierzchnię z materiału antypoślizgowego. Dalej trasa prowadzi przez skrzyżowanie ul. Krótkiej z ul. Sienkiewicza wzdłuż przychodni, łączy się  trasą , przebiegającą wzdłuż ul. Warszawskiej. Należy wykonać również oświetlenie przejść i przejazdów rowerowych, a także przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów.

 Przewidziano wykonanie utwardzenia terenu ok. 50 m2 z kostki betonowej typu polbruk, zamontowanie stojaków do pozostawienia rowerów (miejsca na 50 rowerów) wraz z wykonaniem zadaszenia przy dworcu PKS.

 

Część III – Odcinek o długości całkowitej ok. 1347 m. Początek odcinka przy rondzie Kłonieckiego, wzdłuż ul. Tczewskiej. Koniec odcinka w okolicy cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Gdańskim. Trasa przebiega po istniejących ciągach pieszych, pod wiaduktem DK7 i ul. Cmentarną. Przewidziano ciąg pieszy z kostki betonowej typu „polbruk”, ciąg rowerowy z betonu asfaltowego koloru czerwonego. Orurowanie odcinka rowu w ul. Tczewskiej, przebudowę parkingu.

 

    Część IV – Odcinek o długości całkowitej ok. 4409m jest odcinkiem łączącym odcinek W4 z miejscowością Tuja. Przebieg odcinka po istniejącym wale nieczynnej kolei wąskotorowej. Przewidziano wyprofilowanie wjazdów i zjazdów z korony wału, barierki ochronne, nawierzchnia trasy z  nawierzchni bitumicznej.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w sekretariacie (pokój nr 19) do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godz.  11:00

Szczegóły na http://www.bip.miastonowydwor.pl/index.php?app=przetargi&nid=9603&y=0&status=1