A A A

PRZEPROWADZIMY REWITALIZACJĘ

RZEPROWADZIMY REWITALIZACJĘ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO (REMONT ŻOK-u, NOWY BULWAR WZDŁUŻ TUGI, WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONTY ZNISZCZONYCH BUDYNKÓW).

W Żuławski Park Historyczny Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk umowy na otrzymanie dofinansowania, dzięki któremu przeprowadzimy rewitalizację w mieście.

Zrealizowane zostaną dwa projekty:

Projekt zakłada:

- Remont Żuławskiego Ośrodka Kultury
- Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga
- Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych
- Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych
- POBUDZANIE KREATYWNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Realizowany w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową Plac Wolności 9, Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 26, Wspólnotą Mieszkaniową Obrońców Westerplatte 3, Spółdzielnią Mieszkaniową.

Drugi zostanie zrealizowany w partnerstwie z Fundacja Kreatywna Edukacja.
Projekt zakłada:

Projekt zakłada:

- Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej(MAL)w ramach Centrum Rozwoju Rodziny(CRR}
- Utworzenie Placówki wsparcia dziennego w ramach CRR, tzw. Kluboświetlica
- Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalność.:psycholog,prawnik i terapeuta.
- Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Fot. Krystian Falk
Wideo Kamil Dyl