A A A

PRZEDŁUŻENIE KONKURSÓW

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zmienia zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznosportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych placówki oświatowe z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Žuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Burmistrz zmienia zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznosportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (organizacje pozarządowe).

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE - KLIKNIJ ABY POBRAĆ