A A A

PROTOKÓŁ KONSULTACJI - ORG. POZARZĄDOWE

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI:

 

  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.

TERMIN KONSULTACJI:

 

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 października 2020 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 9 października 2020 r.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:

  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ogłoszenia o konsultacjach oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ogłoszenia o konsultacjach oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
  • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
  • przesłano informację o konsultacjach projektu uchwały wraz z formularzem do podmiotów trzeciego sektora, które znajdują się w bazie danych Referatu Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim

WYNIK KONSULTACJI / WNIOSKI I OPINIE:

W trakcie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca treści projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.

 

PROTOKOŁ KONSULTACJI DO POBRANIA - KLIKNIJ