A A A

PRAKTYCZNA NAUKA STOLARSTWA

W minionym roku szkolnym w Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim realizowano innowacje pedagogiczną „Szkutnik”, przy zawodzie stolarza w klasie pierwszej szkoły zasadniczej. Program przewidywał zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne obejmowały ogólną wiedzę Zajęcia praktyczne obejmowały poznanie budowy jachtów. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzaliśmy na wodach Zalewu Wiślanego i Pętli Żuławskiej. Efektem zajęć jest m.in. poznanie bezpiecznego zachowania podczas przebywania na wodzie w różnych jednostkach pływających. Wszystkie zajęcia prowadził instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski Andrzej Majsterek.