A A A

POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

 Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Posiedzeniu przewodniczy Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski. W skład rady został przyjęty Bolesław Formela, członek Organu Nadzoru Trefla Spółki Akcyjnej oraz były Wiceprezes Secespolu. Akt nadania wręczył Starosta Nowodworski Jacek Gross. Stan bezrobocia w naszym powiecie na 31 marca 2019 roku wyniósł 13,9%

Porządek obrad:
➡️Stan bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowodworskim.
➡️Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia za rok 2018.
➡️Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przyznane algorytmem w 2019 roku.
➡️Zaopiniowanie proponowanych przesunięć limitu środków Funduszu Pracy przyznanych w 2019 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
➡️Sprawy różne.

Fot. Krystian Falk