A A A

POWSTANIE WIATA PRZY MINI BOISKU

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA SOŁECTWA GOZDAWA-OSADA.
W Urzędzie Miejskim Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Józefem Sarnowskim na dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w Gozdawie-Osada", w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020".

W ramach zadania zakupiona zostanie wiata dla 12 zawodników, tablica informacyjna o sołectwie, ławka i kosz na śmieci.

Wartość projektu wynosi 13 170, 00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 10 000, 00 zł
Reszta środków zostanie pokryta z budżetu gminy.

Przy podpisaniu umowy była obecna Radna Rady Miejskiej Krystyna Tokarska, która reprezentuje tamtejszy okręg.

Przypominamy, iż w dwóch poprzednich edycjach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie", również uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki czemu powstały wiaty dla zawodników przy mini boiskach w Jazowej i Stawcu.

Fot. K.Falk