A A A

POWRÓT Z KOLONII - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje o terminie  powrotu dzieci z kolonii letnich z Rabki-Zdrój:

 

Termin powrotu uczestników kolonii:

10  sierpnia 2017 r. – planowana godzina przyjazdu: 20.45 – 21.15

plac przed wejściem  do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

W przypadku, kiedy dziecko nie może być odebrane osobiście przez rodziców lub opiekunów prawnych, konieczne jest złożenie pisemnego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej.

Wzór upoważnienia w załączeniu.