A A A

POMÓŻ W OPRACOWANIU STRATEGII GMINY

Drogie nowodworzanki, drodzy nowodworzanie.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która została przygotowana w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030.

 Link do ankiety online https://forms.gle/Jc9j5af5uyvSMPay9 (na dole strony kliknij dalej).

Zależy nam, aby mieszkańcy wypowiedzieli się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, które w końcowym efekcie służą całemu społeczeństwu.

Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny - Strategia Rozwoju Gminy był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie oraz skutecznie będą realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankietę można również wypełnić w formacie word/pdf link http://www.miastonowydwor.pl/strategia lub w wersji papierowej przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Ankiety w formacie word/pdf prosimy przesłać na adres e-mail: b.kielar@miastonowydwor.pl

Ankiety w wersji papierowej prosimy składać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim.

Termin wypełniania i dostarczania ankiet upływa 27 listopada 2020 roku.

Prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na pytania zawarte w ankiecie.

Dziękujemy laugh

 Link do ankiety online https://forms.gle/Jc9j5af5uyvSMPay9 (na dole strony kliknij dalej).