A A A

POMAGAMY POWIATOWI

 Podczas X Sesji Rady Miejskiej zadecydowano o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej na odcinku Myszewko-Myszkowo.

Starosta Jacek Gross podziękował Burmistrzowi Jackowi Michalskiemu oraz Radnym Rady Miejskiej za okazane wsparcie i wspólne działania na rzecz powiatu.

Nad jakimi projektami uchwał debatowali jeszcze radni?  Zajrzyjcie na http://api.esesja.pl/posiedzenie8/e2889ff3-032c-4

Fot. Krystian Falk