A A A

PODZIĘKOWANIA DLA MER USIK

 W związku z zakończeniem przez Swietłanę Usik kadencji na urzędzie Mera miasta Sarny, Burmistrz Jacek Michalski wystosował list z podziękowaniami za współpracę. Treść listu:

"Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogłem współpracować z Panią, jako osobą piastującą przez wiele lat stanowisko Mera miasta Sarny, którego mieszkańcy są naszymi przyjaciółmi.

To z pewnością było fascynujące wyzwanie. Praca samorządowca, to codzienne dążenie do dynamicznego rozwoju miejscowości i rozwiązywania konkretnych problemów mieszkańców. Wierzę, że jest Pani dumna z rezultatów swojej pracy oraz osiągnięć na wielu płaszczyznach.

Od 2002 roku nasze miejscowości są związane umową partnerską. Podjęta przez nasze samorządy współpraca w wielu dziedzinach: oświacie, sporcie, kulturze, przyczyniła się do utrwalenia dobrosąsiedzkich relacji, realizacji konkretnych celów i zaowocowała korzyściami, które dostrzegane są przez mieszkańców.

W imieniu swoim oraz mieszkańców gminy Nowy Dwór Gdański, pragnę podziękować za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, serdeczność, życzliwość i niezapomnianą gościnność. Zawsze podczas pobytu w Sarnach, czujemy się jakbyśmy byli u siebie w domu. Dziękujemy za wszystko.

Jeden z wybitnych polskich pisarzy XX wieku, Aleksander Kamiński, w ten sposób określał naszą egzystencję: "Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowywane do potrzeb życia."

Dlatego u progu nowych wyzwań i nowej służby, życzę Pani pomyślności w realizacji wszystkich celów i zamierzeń. Życzę wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i prywatnym. Do zobaczenia."

- Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski

Fot. zdj. archiwalne/ Gmina NDG