A A A

PODPISANO UMOWY NA REMONTY

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Anny Pałubickiej  podpisał umowę z PPH Mariola i Janusz Szalczewscy na "Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim"

1. Remont ciągu komunikacyjnego ul.Przechodniej

2. Remont nawierzchni chodnika przy ul.Obrońców Westerplatte

3. Remont nawierzchni chodnika przy ul.Wejhera

Koszt inwestycji 80 tys. zł

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Anny Pałubickiej  podpisał umowę z PPH Mariola i Janusz Szalczewscy na "Remont nawerzchni dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim" - część 2 - "Remont nawierzchni drogi gminnej w ramach remontu ul. Sołdka w Nowym Dworze Gdańskim".

Koszt inwestycji wynosi 130 tys. zł

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Anny Pałubickiej  podpisał umowę z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. na "Remont nawierzchni dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim" - część 1 - "Remont nawierzchni drogi gminnej w ramach remontu ul.Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim".