A A A

PODPISANO UMOWĘ NA ŚCIEŻKI ROWEROWE

 

Burmistrz Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pałubickiej podpisał umowę z PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Sp.J. na realizację zadania – „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi”. W wyniku powziętego zadania wykonane zostaną ścieżki rowerowe w mieście wzdłuż ulic: Drzymały, Chrobrego, Sienkiewicza, Warszawska, Tczewska i Cmentarna. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 31.10.2018 roku. Koszt inwestycji wynosi 4 457 520,00 zł. Budujemy dla Was!