A A A

PODPISANO UMOWĘ NA REMONT UL.WILLOWEJ

 Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z firmą Eurovia Polska S.A na wykonanie remontu ul.Willowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Palnujemy wykonać przebudowę istniejącej drogi, która docelowo uzyska nawierzchnię z  kostki betonowej. Przebudowane zostaną zjazdy do indywidualnych posesji oraz wykonany chodnik na całej długości ulicy. Wymieniona zostanie podziemna sieć  wodociągowa i wybudowany nowy system kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i roztopowych, który zapewni odwodnienie całego układu drogowego. Rozwiązania projektowe uwzględniające wykorzystanie wskazują najbardziej optymalny wariant pod względem zachowania dwukierunkowego układu komunikacyjnego, a także ruchu pieszego wzdłuż ul. Willowej. W pierwszej kolejności wykonana zostanie przez Centralny Wodociąg Żuławski przebudowa sieci wodociągowej, natomiast układ drogowy zaplanowany jest na przełomie lat 2017-2018. W tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 500 tys. z przeznaczeniem na remont ul. Willowej.

Koszt całkowity inwestycji pochodzący ze środków własnych planujemy zamknąć  w kwocie 1.400 000 zł.