A A A

PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ UL.LAWENDOWEJ

Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański podpisał umowę z PPH Mariola i Janusz Szalczewscy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania - " Budowa ul. Lawendowej i Fiołkowej w Nowym Dworze Gdańskim –ETAP III ul. Lawendowa".

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na :

  • budowie nawierzchni jezdni, jako ciągów pieszo-jezdnych z krawężnikami (bez kostki betonowej),
  • budowie zjazdów indywidualnych z obrzeżami, krawężnikami (bez kostki betonowej),
  • wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S6 do studni S10 wraz
    z wpustami Wp3, Wp4, Wp5,Wp6,Wp.7,Wp8,
  • przebudowie kolizji z infrastrukturą podziemną,
  • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej.