A A A

Planowa powierzchnia uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 roku

Planowa powierzchnia uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 roku

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku.  Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) sejmik województwa,  po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Termin tegorocznych przygotowań do podjęcia Uchwały Sejmikowej w przedmiotowej sprawie jest odpowiedzią na zgłaszane, planowane, całoroczne uprawy konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego. W terminie do 22 września 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2021 r. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy/miasta.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 29.09-14.10.2020 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku, podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych.