A A A

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA - NOWE TERMINY

12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 375/146/20 0 zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”, w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - COVID-19

 

W celu przeprowadzenia konkursu w warunkach bezpiecznych zarówno dla uczestników, jak i komisji oceniających, zmianie uległy terminy poszczególnych etapów konkursu. Komisje gminne w terminie do 30 czerwca br. zgłaszają laureatów etapu gminnego do etapu powiatowego, a komisje powiatowe do 31 lipca 2020 r.

 

przesyłają poprzez platformę ePUAP prezentację multimedialne laureatów powiatowych do etapu wojewódzkiego.

Wojewódzka komisja konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisów wsi i zagród oraz prezentacji ze zdjęciami, dokona oceny oraz sporządzi protokół do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tegorocznej edycji konkursu komisja wojewódzka nie będzie dokonywała wizytacji terenowych laureatów etapu powiatowego, tj. wsi i zagród.

 

 

 

Regulamin - kliknij, aby pobrać