A A A

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA TABLETY

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy grant na zakup sprzętu dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i przyznano nam dofinansowanie na zakup 74 tabletów, które zostaną przekazane do naszych szkół. Laptopy będą służyć uczniom do zajęć online.

Wartość projektu to: 69 999,56 zł,

 

Program finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020