A A A

OSP MARZĘCINO OTRZYMA NOWY POJAZD

OSP MARZĘCINO BĘDZIE MIAŁO NOWY WÓZ STRAŻACKI

Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z Prezesem OSP Marzęcino Igorem Werbowskim na udzielenie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dzięki podpisanej umowie, OSP Marzęcino będzie mogło zakupić nowy wóz strażacki wraz z nowoczesnym wyposażeniem, które posłuży do ratowania mienia i zdrowia ludzi.

Całkowity koszt zadania wynosi 820 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 270 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa oraz innych podmiotów
wynosi 550 000, 00 zł

Przypominamy, iż w ciągu ostatnich trzech lat, jednostki OSP z Gminy Nowy Dwór Gdański wzbogaciły się o trzy nowe pojazdy strażackie: OSP Nowy Dwór Gdański (średni wóz), OSP Marynowy (średni wóz) oraz OSP Lubieszewo (lekki wóz).

Cieszymy się, iż do tego grona dołączy czwarty pojazd. 

W tym roku planujemy także rozbudowę remizy w Marynowych.

Stawiamy na bezpieczeństwo! 

Fot. K.Falk