A A A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019, 688 t.j.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji „Rodzinny Gdańsk” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia pn. „Wakacyjny obóz profilaktycznoterapeutyczny dla wychowanków Domu dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim- organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Dwór Gdański”.

Zgodnie z treścią alt. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 4 oraz w formie elektronicznej na adres: urzad@miamiastonowydwor.pl l ( formularz uwag do pobrania).

OFERTA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 
KRS - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 
FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ