A A A

ODWOŁANO STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Starosta Nowodworski odwołał 

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
dla gmin powiatu nowodworskiego

w związku z sytuacją na rzece Wiśle.