A A A

ODWIEDZIŁY NAS DELEGACJE ZAGRANICZNE

Z okazji Dni Nowego Dworu Gdańskiego (21-22 czerwca) do naszej gminy przyjechały delegacje z miast partnerskich Swietłyj w Federacji Rosyjskiej oraz Sarn na Ukrainie.

Porozmawialiśmy o wzajemnych stosunkach, współpracy na wielu płaszczyznach i wspólnych planach. Z delegacją spotkali się przedstawiciele gminy na czele z Burmistrzem Jackiem Michalskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Krawczykiem.

Podczas pobytu razem z delegacjami zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem śluzy Gdańska Głowa oraz przepompowni Chłodniewo. 

Nasi goście mieli także okazję zwiedzić Cerkiew św. Mikołaja w Cyganku oraz dom podcieniowy Mały Holender. To była cenna lekcja historii.

Ważnym elementem wizyty było wspólne otwarcie Dni Miasta i powitanie mieszkanców. 

Dzekujemy za odwiedziny i dobre wzajemne relacje. 

Fot. Krystian Falk, Iwona Kąsek