A A A

NOWY SPRZĘT DLA OSP KMIECIN

Burmistrz Jacek Michalski przekazał jednostce OSP Kmiecin syrenę alarmową zakupioną przez gminę. Natomiast druhowie z OSP Nowy Dwór Gdański, przekazali sprzęt w postaci, agregatu prądotwórczego, pompy pływającej typu Niagara 1 oraz torby PSP R1. Niech przekazany sprzęt służy Wam jak najlepiej. Warto zaznaczyć, iż w tym roku w Kmiecinie postawiono garaż dla jednostki strażaków ochotników. W drużynie siła!