A A A

NOWE WYTYCZNE DLA INTERESANTÓW UM

NOWE WYTYCZNE DLA INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO - PRZECIWDZIAŁANIE KORONAWIRUSOWI.

Niestety, doświadczyliśmy dzisiaj lekkomyślnego i nieodpowiedzialnego zachowania ze strony jednego z interesantów.

Ponieważ w ostatnim dniach wiele osób powróciło z zagranicy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wydał zarządzenie nr 468, w którym podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania interesantów przez pracownika Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnego za Prowadzenie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Działania zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji nadzwyczajnych.

Przypominamy, iż sprawy załatwiamy telefonicznie, mailowo lub przez e-PUAP.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w najpilniejszych sprawach - akty zgonu i urodzenia.

Pełna lista adresów dostępna jest na http://www.miastonowydwor.pl/kontakt

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Robimy to dla bezpieczeństwa nas wszystkich.