A A A

NOWA USTAWA O PRAWIE WODNYM

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 533 ust. 4 ustawy Prawo wodne do opłat za korzystanie ze środowiska (z tytułu poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi) należnych za okres do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajdziecie Państwo na stronie : https://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html