A A A

NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI

Burmistrz Jacek Michalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Krawczyk złożyli kwiaty przed Pomnikiem Pomordowanych i Poległych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę.