A A A

NAPRAWA NAWIERZCHNI PLACU TARGOWISKA

Trwają prace remontowe na terenie targowiska miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Zakres wykonywanych prac:

Rozebranie płyt chodnikowych w ilości – 230,5 m2

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 230,5 m2

Wymiana instalacji deszczowej na rury PCW – 18 mb

Oczyszczenie 3- ch studzienek kanalizacyjnych oraz montaż żeliwnej kraty ściekowej.

Kwota inwestycji wynosi 24 000,00 zł

Termin zakończenia – 30.07.2017