A A A

NADZÓR INWESTORSKI - KOLEJNE INWESTYCJE

Burmistrz Jacek Michalski podpisał z TRASA Mirosław Klotkze umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w inwestycjach:

- Renowacja zabytkowego mostu w centrum Nowego Dworu Gdańskiego
Rewitalizacja terenu wokół śluzy w Marzęcinie
- Uporządkowanie terenu cmentarzy menonickich w Orłowie, Żelichowie, Różewie i Marynowych.

Budujemy dla Was!

Fot. Krystian Falk