A A A

MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW - KWIECIEŃ

W KWIETNIU - MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY

Informujemy, iż firma ALTVATER PIŁA Sp.z o.o., w kwietniu przystąpi do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Mycie i dezynfekcja pojemników odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym harmonogramem - KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ 

Przypominamy, że w ramach umowy firma zobowiązana jest do utrzymania pojemników będących własnością Wykonawcy w należytym stanie sanitarnym oraz zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości skorzystania z odpłatnej usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne stanowiące własność mieszkańców (właścicieli nieruchomości) na koszt właścicieli. Zgłoszenia w powyższej sprawie należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy pod nr tel. 604 172 550, 602 436 493.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich właścicieli i zarządców o udostępnienie pojemników celem ułatwienia wykonania usługi.

Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do jakości usług należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego – tel. 55 625 77 77.

Objaśnienia do harmonogramu:

NDG MIASTO REJON A – zabudowa jednorodzinna i do 7 lokali w Nowym Dworze Gdańskim oznaczona w harmonogramie odbiorów odpadów jako pozycja pierwsza REJON A (na białym tle)

NDG MIASTO REJON B – zabudowa jednorodzinna i do 7 lokali w Nowym Dworze Gdańskim oznaczona w harmonogramie odbiorów odpadów jako pozycja druga REJON B (na pomarańczowym tle)

ZABUDOWA WIELORODZINNA – duże wspólnoty i osiedla mieszkaniowe w Nowym Dworze Gd. oraz osiedle ul. Łąkowa w Kmiecinie

-18.04.2019 - pojemniki na odpady zmieszane

-25.04.2019 - pojemniki na odpady zmieszane

-29.04.2019 - pojemniki na selekty