A A A

MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW

Mycie i dezynfekcja pojemników

W związku ze zgłaszanymi  przez firmę Altvater awariami samochodu wykonującego usługę mycia i dezynfekcji pojemników we wrześniu, część usług niewykonanych zostało przesunięte na październik, zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

 

REJON / MIEJSCOWOŚCI

DATA WYKONANIA USŁUGI

Nowy Dwór Gdański – rejon A (dokończenie pominiętych i zgłoszonych nieruchomości m.in. ul. Długa, Drzymały, Tuwima)

12.10.2017

Nowy Dwór Gdański – rejon B

19.10.2017

Jazowa, Jazowa Druga, Wierciny, Rakowo

18.10.2017

Marzęcino, Osłonka, Orliniec, Solnica, Rakowiska

25.102017

Zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali)– Nowy Dwór Gdański i osiedle Kmiecin ul. Łąkowa

16.10.2017 (plastik)

23.10.2017 (szkło)

23.10.2017 (papier)

 

W dniu wczorajszym tj.9.10.2017 r. w ramach zgłaszanych reklamacji usług, wykonywana była usługa mycia i dezynfekcji pojemników w miejscowościach:Cyganek, Orłowo, Orłówko Osada