A A A

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 poz 450 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Jubileusz Klubu Sportowego LKS Żuławy”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 2 oraz w formie elektronicznej na adres: w.ochocka@miastonowydwor.pl ( formularz uwag do pobrania).

 

Załączniki:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
  3. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie