A A A

MOST BĘDZIE PONOWNIE OTWIERANY

Burmistrz Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pałubickiej podpisał umowę z firmą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański na realizację zadania – „Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze ( ul.Sikorskiego centrum miasta) w Nowym Dworze Gdańskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zatwierdzenie projektu powinno nastąpić do 28.09.2018 roku a zakończenie prac budowlanych do 28.06.2019 roku. Koszt inwestycji wynosi 2 484 999, 75 zł. Budujemy dla Was!