A A A

MIŁOSZA I WĄSKA DO REMONTU

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski podpisał umowę z PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna na zamówienie budowlane pn.: „ Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim”.  W 2018 roku będziemy realizować remont ul.Miłosza  i ul.Wąskiej w centrum miasta.

Koszt inwestycji to  1 257 672,28 zł