A A A

KWALIFIKACJE WOJSKOWE

KWALIFIKACJE WOJSKOWE NA TERENIE NASZEJ GMINY 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, iż od 8 kwietnia do 11 kwietnia 2019 roku (mężczyźni) oraz 18 kwietnia 2019 roku (kobiety), odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Nowy Dwór Gdański.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają:
➡️  Mężczyźni urodzeni w 2000 roku.

➡️ Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

➡️ Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

➡️  Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Nieotrzymanie wezwania imiennego, nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego w 2019 roku.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4