A A A

KURS NA RATOWNIKA WODNEGO

La Soleil Monika Piecuch

Zaprasza serdecznie na

KURS RATOWNIKA WODNEGO

z kurem kwalifikacyjnym pierwszej pomocy oraz sternikiem motorowodnym.

Kurs Jest całkowicie bezpłatny i bardzo atrakcyjny. Osobom przystępującym do kursu zapewnia się

  • darmowe dwa wyjazdy do miejscowości nadmorskiej
  • darmowe noclegi,
  • pełne wyżywienie,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • ubezpieczenie oraz
  • stypendium szkoleniowe w wysokosći 6,65 zł za godzinę

Jedyne wymaganie to

  • osoba między 18 a 29 rokiem życia
  • osoba niepracująca, nie ucząca się w trybie dziennym
  • miejce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego

 Wszystko to dzięki wsparciu z Funduszy Unijnych

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona, zapraszamy do kontaktu telefonicznego/sms /mailowego:

575 – 722 – 100

doradztwo.pomorskie@gmail.com