A A A

KONSULTACJE - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
 

FORMULARZ KONSULTACJI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ