A A A

KONKURS NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Burmistrz Nowego Dworu ogłasza konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych na lata 2018 - 2021 w zakresie:

kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury oraz dziedzictwa narodowego 

Zarządzenie 959

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7