A A A

KOLEJNE TONY USUNIĘTEGO AZBESTU

Kolejne tony usuniętego azbestu dzięki dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku

 

W  miesiącu październiku zakończyliśmy realizację kolejnej edycji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2017” . Do zadania w bieżącym roku przystąpiło piętnastu właścicieli nieruchomości, których budynki pokryte były szkodliwym azbestem. Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/II-13.E/127/2017/AZBEST-2017 zdemontowano i zutylizowano  prawie 43 tony azbestu.

Kwota udzielonej dotacji wyniosła 11,895 zł, co stanowiło prawie 75%  kosztów kwalifikowanych. Dotację uzyskano w ramach Programu Priorytowego NFOŚiGW pn. „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W ramach projektu Gmina dokonała wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających
na demontażu i transporcie odpadów azbestowych na uprawnione składowisko z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Realizacja zadania odbyła się  na podstawie trójstronnej umowy podpisanej przez Gminę, wyłonionego Wykonawcę firmę PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.  i właściciela nieruchomości.

Na przyszły rok nasza Gmina zaplanowała kolejne fundusze na wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, w tym utylizację azbestu, wymianę źródeł ciepła, wykonanie przyłączy do gazu
i budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Zachęcamy naszych mieszkańców do udziału w konkursach
o przyznanie dotacji i śledzenie naszej strony internetowej, na której publikujemy ogłoszenia
o konkursach.

www.wfos.gdansk.pl