A A A

KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE

W Szkole Podstawowej w Wiercinach odbyło się zakończenie ogólnopolskiej akcji „Każdy znaczek wspiera misje”. Dzieci z całej Polski zbierały znaczki pocztowe, które trafiały do Księży Werbistów z Pieniężna. Następnie znaczki sprzedawano, a środki finansowe przeznaczano na misje do krajów afrykańskich. W akcji wzięło udział 159 szkół z całej Polski. Udało się zebrać 174 970 znaczków! To nowy rekord! Warto pomagać! W podsumowaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Jacek Michalski, Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański, Skarbnik Gminy Anna Pałubicka, Sekretarz Gminy Iwona Kąsek oraz Radna RM Dorota Sobocińska. Gratulujemy dyrektor placówki Annie Juszczyk, koordynatorce Elżbiecie Zacharskiej oraz przede wszystkim uczniom! 

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG