A A A

JAK WYGLĄDA SYTUACJA W SZKOŁACH?

Burmistrz Jacek Michalski odbył telekonferencje z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w kwestii nauczania zdalnego i realizacji podstawy programowej.

Burmistrz zadał następujące pytania:

  •  Czy poinformowano rodziców i uczniów o sposobie organizacji nauki na odległość?
  •  Jak jest realizowane kształcenie na odległość?
  •  Czy nauczyciele dostosowali program nauczania do metody kształcenia na odległość?
  •  Czy korzystają z platformy edukacyjnej?
  •  Czy poinformowano rodziców uczniów klas I-III o formie kształcenia na odległość?
  •  Czy ustalono w jaki sposób będzie monitorowana wiedza i postępy w nauce uczniów?

Dyrektorzy przekazali informacje, iż poinformowali rodziców i uczniów o formie organizacji nauki na odległość. Materiał jest przekazywany m.in. za pomocą e-dziennika, e-podręcznika, grup zamkniętych w mediach społecznościowych - Messenger, Facebook, skrzynki pocztowej Gmail, i platformy Microsoft Education.

Będziemy monitorować sytuację.

Mimo trudnego okresu, rok szkolny wciąż trwa. To nie są ferie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom za wspólne działania.