A A A

INFORMACJA ŻLGD

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza  na dyżury i spotkania informacyjne przeznaczone dla potencjalnych Beneficjentów poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu nowodworskiego oraz malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020

DLA KOGO? Spotkania kierowane są do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 dla obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Więcej informacji:

http://zulawskalgd.pl/ogloszenia/spotkania-informacyjne/zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-czerwiec-2019-r

http://zulawskalgd.pl/ogloszenia/dyzury-pracownika-zlgd/zaproszenie-na-dyzury-pracownika-zulawskiej-lgd-czerwiec-2019-r