A A A

III ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

III ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ - 18 MAJA, 25 MAJA I 1 CZERWCA.

Rząd wprowadził kolejny etap łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2:

➡️Od 18 maja otwarte zostają salony kosmetyczne i fryzjerskie (obowiązują limity osób, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja sprzętu, umawianie się na wizyty przez telefon lub internetowo),

➡️ od 18 maja otwarte zostają restauracje, kawiarnie i bary (limit osób w lokalu 1 osoba na 4 m2, dezynfekcja stolika po każdym kliencie, zachowanie 2 m odległości między stolikami),

➡️ zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych,rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

➡️ 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

➡️ od 25 maja umożliwione będzie prowadzenie:
zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

(POINFORMUJEMY PAŃSTWA O TYM, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA SYTUACJA W GMINNYCH SZKOŁACH).

➡️Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

➡️ od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

➡️podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób.

➡️ od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.

➡️ od 18 maja zwiększony zostaje limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

➡️18 maja umożliwiona zostaje także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

➡️poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
wznowienie prób i ćwiczeń.
Więcej informacji na stronie resortu kultury.

➡️ od 25 maja zmiana w organizacji zajęć na uczelniach:

zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

➡️kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:

Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.