A A A

II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH

!! Informacje dla wyborców przed II turą wyborów prezydenckich.

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego, będą ujęte w tym spisie również w przypadku głosowania podczas II tury wyborów prezydenckich.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z danego urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoba nie posiadająca zameldowania na pobyt stały lub zameldowana tylko na pobyt czasowy - nie będzie ujęta w spisie wyborców.

W takim przypadku należy dopisać się do spisu wyborców, składając w tej sprawie wniosek do 7 lipca 2020 roku.